Wednesday, January 5, 2011

GUNAKAN MODUL LINUS TAHUN 2Salam buat rakan-rakan Pemulihan Khas. Ramai di kalangan guru-guru Pemulihan Khas telah memulakan pengajaran dan pembelajaran LINUS Pemulihan Tahun 2. Sekadar mengingatkan kembali, gunakan modul LINUS Tahun 2 sebagai modul utama dan modul lain sebagai modul tambahan yang membantu melancarkan proses pemulihan.
Modul LINUS Tahun 2 masih belum diedarkan lagi tapi sebagai membantu guru-guru Pemulihan Khas melaksanakan tanggungjawab mereka, sila dapatkan draf modul LINUS Tahun 2 daripada FasiLINUS di PPD masing-masing. FasiLINUS yang pernah berkursus di Melaka (Zon Selatan) pasti memiliki draf modul tersebut. Guru-guru boleh fotostat modul tersebut sebagai pemudah dan panduan untuk guru-guru Pemulihan Khas melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.
Rancangan Pelajaran Harian bagi LINUS Pemulihan juga mestilah mengikut RPH LINUS. Guru-guru Pemulihan Khas boleh mendapat maklumat dan contoh RPH LINUS daripada guru-guru di sekolah masing-masing yang telah mengikuti Kursus LINUS Tahun 2 pada akhir tahun 2010. Selamat menjalankan tugas.

No comments:

Post a Comment